Banner

Perjanjian 20 Perkara Sabah & Serawak

 

Ini adalah sejarah pendek mengenai petisyen kami, SABAH & SARAWAK Keluar MALAYSIA (bermula pada 2011/09/08 (Selasa); masa lebih kurang 3:29 pm; dan - >> KAMI ADALAH KUMPULAN partisan BUKAN ATAU bergabung dengan parti-parti politik lain. petisyen ini dicipta oleh SSKM pada 13 November 2011.

Perjanjian 18/20 Point: -
Perjanjian titik 20 poin perjanjian / 18 adalah antara yang dibuat antara DUA buah negara (Malaya dan Sabah / Malaya dan Sarawak).

Oleh yang demikian, tiada perubahan boleh dibuat pada perjanjian itu tanpa persetujuan yang lain. Dalam kes itu, mereka seolah-olah sebagai usaha oleh Kerajaan Persekutuan untuk meletakkan membatalkan perjanjian ini atau pun tidak memperdulikan perjanjian ini kerana ia menjadi cara menyepadukan Sabah dan Sarawak mengikut Barat titik malaysia UMNO pandangan dan agenda politik mereka.

Sabah dan Sarawak JANGAN mesti memberi kepada perjanjian ini kerana ia mampu memberi dengan lebih autonomi. Pengasas mempunyai pandangan jauh untuk melihat ketamakan Barat Malaysia dan sedih untuk Sabah sejak UMNO telah datang di dan kaedah Sabah ia telah kehilangan sebahagian besar autonomi. Sarawak perlu terus berjuang untuk menegakkan perjanjian 18 mata. Semasa bekerja dengan PKR mereka pemimpin dari Sarawak MESTI menegaskan bahawa berkenaan Pakatan Rakyat dan menguatkuasakan perjanjian 18 poin apabila mereka mula berkuat kuasa.

Memantau dan mengkaji semula pelaksanaan perjanjian
Kerajaan Sarawak mungkin ingin mempertimbangkan untuk menetapkan memantau dan mengkaji semula jawatankuasa untuk menyatukan status pelaksanaan dan mengaudit program yang telah ditetapkan untuk mematuhi perjanjian itu. Yang akan membantu Sarawak Malaysia untuk memahami berapa banyak yang telah dilakukan berkenaan kepada perjanjian 18 poin.

Mungkin ia akan menjadi inisiatif yang baik untuk mengesan dokumen ini kembali di UK untuk mencari lebih terperinci mengenai niat, semangat, proses dan juga minit perbincangan yang membawa kepada termeterainya perjanjian ini.

Satu memorandum untuk House of Lord di UK
Di mana laporan suruhanjaya Cobbold sekarang - mungkin di UK juga. Malaya tidak akan mahu menunjukkan kerana hasilnya adalah 33% mahu Malaysia, 33% tidak mahu Malaysia dan 33% belum membuat keputusan. Bagaimana mereka membuat kesimpulan bahawa Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia berdasarkan statistik hanya "Allah tahu. British telah beberapa menjelaskan kepada lakukan untuk kedua-dua Sarawak dan Sabah. Mungkin satu memorandum perlu dihantar ke Rumah Tuhan untuk meminta penjelasan mengenai perkara itu. Apakah perjanjian itu semua kira-kira?

Perjanjian 20-mata, atau memorandum 20-mata, merupakan satu perjanjian yang dibuat antara negeri Sabah (Borneo Utara) dengan apa yang akan menjadi kerajaan persekutuan Malaysia sebelum pembentukan Malaysia pada September 16, 1963. Satu perjanjian yang sama telah dibuat di antara kerajaan Sarawak dan kerajaan persekutuan tetapi dengan perbezaan-perbezaan tertentu dalam perjanjian mereka 18 mata.

Perjanjian itu
Point 1: Agama

Walaupun terdapat tiada bantahan kepada Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia harus ada agama Negeri di Borneo (Sarawak & Sabah), dan peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan agama Islam dalam Perlembagaan Malaya tidak boleh diguna pakai di Borneo.

Titik 2: Bahasa
*. Bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan bagi Persekutuan
B. Bahasa Inggeris akan terus digunakan bagi tempoh 10 tahun selepas Hari Malaysia
C. Bahasa Inggeris akan menjadi bahasa rasmi Borneo (Sarawak & Sabah) bagi segala maksud, Negeri atau Persekutuan, tanpa had masa.

Titik 3: Perlembagaan
Sementara menerima bahawa Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu patut dijadikan asas Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Malaysia harus menjadi dokumen yang benar-benar baru yang dirangka dan dipersetujui dalam cahaya persatuan negeri yang bebas daripada dan tidak seharusnya menjadi satu siri pindaan kepada satu perlembagaan yang dirangka dan dipersetujui oleh negeri-negeri yang berlainan dalam keadaan berlainan sama sekali. Satu Perlembagaan baru bagi Borneo (Sarawak & Sabah) adalah kursus yang penting.

Perkara 4: Ketua Persekutuan
Ketua Negeri di Borneo (Sarawak & Sabah) tidak seharusnya layak untuk dipilih semula sebagai Ketua Persekutuan.

Perkara 5: Nama Persekutuan
"Malaysia" tetapi tidak "Melayu Raya"

Point 6: Imigresen
Kawalan ke atas imigresen ke dalam mana-mana bahagian di Malaysia dari luar harus dipikul oleh Kerajaan Pusat tetapi kemasukan ke Borneo (Sarawak & Sabah) yang perlu juga mendapat kelulusan Kerajaan Negeri. Kerajaan Persekutuan tidak seharusnya mampu untuk veto kemasukan orang-orang ke dalam Borneo (Sarawak & Sabah) untuk tujuan Kerajaan Negeri kecuali atas bidang keselamatan. Borneo (Sarawak & Sabah) harus mempunyai kuasa sepenuhnya ke atas pergerakan orang lain daripada orang awam Kerajaan Persekutuan dari bahagian-bahagian lain Malaysia Borneo (Sarawak & Sabah).

Point 7: Hak Pemisahan
Seharusnya tidak ada hak untuk menarik diri dari Persekutuan

Titik 8: Borneanisation
Borneanisation daripada perkhidmatan awam perlu diteruskan secepat mungkin.

Perkara 9: Pegawai British
Setiap usaha perlu dibuat untuk menggalakkan Pegawai British untuk kekal dalam perkhidmatan awam sehingga tempat mereka boleh diambil oleh orang yang berkelayakan dari Borneo (Sarawak & Sabah)

Point 10: Kewarganegaraan
Cadangan dalam perenggan 148 (k) Laporan Suruhanjaya Cobbold perlu mentadbir hak kerakyatan di dalam Persekutuan Borneo (Sarawak & Sabah) tertakluk kepada pindaan yang berikut:
* A) sub-perenggan (i) tidak seharusnya mengandungi proviso sebagai hingga lima tahun kediaman
* B) dalam usaha untuk mengikat dengan undang-undang kami, sub-perenggan (ii) (a) hendaklah dibaca "7 daripada 10 tahun" dan bukannya "8 daripada 10 tahun"
* C) sub-perenggan (iii) tidak seharusnya mengandungi apa-apa sekatan yang terikat dengan kewarganegaraan ibu bapa - orang yang lahir di Borneo (Sarawak & Sabah) selepas Malaysia mesti menjadi warganegara persekutuan.

Perkara 11: Takrif dan Kewangan
Borneo (Sarawak & Sabah) harus mengawal kewangan sendiri, pembangunan dan tarif, dan seharusnya mempunyai hak untuk menentukan cukai sendiri dan untuk mendapatkan pinjaman pada kredit sendiri.

Perkara 12: Kedudukan Istimewa Penduduk Asli
Pada dasarnya, kaum pribumi Borneo (Sarawak & Sabah) harus menikmati hak istimewa sejajar dengan apa yang dinikmati oleh Melayu di Malaya, tetapi formula orang Melayu sekarang dalam hal ini tidak semestinya diguna pakai di Borneo (Sarawak & Sabah).

Point 13: Kerajaan Negeri
* A) Perdana Menteri sepatutnya dipilih oleh ahli-ahli tidak rasmi Majlis Mesyuarat Negara
* B) Perlu ada sistem Menteri di Borneo (Sarawak & Sabah).

Perkara 14: Tempoh peralihan
Ini seharusnya menjadi tujuh tahun dan dalam tempoh itu, kuasa perundangan mesti ditinggalkan dengan Negeri Borneo (Sarawak & Sabah) oleh Perlembagaan dan tidak boleh semata-mata diserahkan kepada Kerajaan Negeri oleh Kerajaan Persekutuan.

Perkara 15: Pelajaran
Sistem pendidikan Borneo (Sarawak & Sabah) sedia ada perlu dikekalkan dan atas sebab ini, ia perlu berada di bawah kawalan kerajaan.

Perkara 16: perlindungan Perlembagaan
Tiada pengubahsuaian pindaan atau penarikan balik mana-mana perlindungan khas yang diberikan kepada Borneo (Sarawak & Sabah) hendaklah dibuat oleh Kerajaan Pusat tanpa persetujuan positif Kerajaan Negeri Borneo Utara

Kuasa meminda Perlembagaan Negeri Borneo (Sarawak & Sabah) harus dimiliki secara eksklusif kepada rakyat di negeri ini. (Nota: Parti Bersatu, Parti Demokratik dan Parti Pasok Momogun yang menganggap bahawa majoriti tiga perempat akan diperlukan untuk melaksanakan apa-apa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri manakala UNKO dan USNO dianggap majoriti dua pertiga akan mencukupi).

Perkara 17: Wakil di Parlimen
Ini harus mengambil kira bukan sahaja daripada penduduk Borneo (Sarawak & Sabah) tetapi juga yang merampas dan potensinya di mana-mana kes tidak boleh kurang daripada Singapura.

Perkara 18: Nama Ketua Negara
Yang di-Pertua Negara.

Perkara 19: Nama Negara
Sarawak atau Sabah.

Perkara 20: Tanah, Hutan, Kerajaan Tempatan, dll.
Peruntukan-peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan berkenaan kuasa Majlis Tanah Negara tidak boleh diguna pakai di Borneo (Sarawak & Sabah). Begitu juga, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan tidak perlu memohon di Borneo (Sarawak & Sabah).

Penolakan Brunei

Brunei tidak bersetuju untuk menyertai Malaysia kerana mendapat tentangan yang hebat dari rakyatnya khususnya dari Parti Rakyat Brunei yang membuat pemberontakan pada 7 Feb 1962.

Brunei enggan membayar cukai atas pendapatan minyaknyaSultan Brunei inginkan kedudukan yang lebih tinggi dalam senarai yang akan menjadi YDPA.

Kronologi Pembentukan Persekutuan Malaysia

1. Jun 1961, Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan muhibbah ke Sabah dan Sarawak untuk meninjau keadaan berhubung dengan pembentukan Malaysia yang tidak berminat untuk menyertai Malaysia.

2. Mereka kemudiannya dijemput oleh British menghadiri Persidangan Persatuan Parlimen Komanwel (CPA) di Singapura supaya mendapat keterangan lanjut daripada pemimpin Tanah Melayu dan Singapura.

3. Persetujuan dicapai, satu jawatankuasa dibentuk pada bulan Julai 1961 untuk membincangkan mengenai pembentukan Malaysia yang dikenali sebagai Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM).

4. JPPPM mula bermesyuarat pada bulan Ogos 1961 dan dipengerusikan oleh Donald Stephen.

5. Anggota-anggota JPPM terdiri daripada :
a. Ahli Parlimen dari Persekutuan Tanah Melayu.
b. Ahli Majlis Undangan Singapura.
c. Ahli Majlis Negeri Sarawak.

6. JPPM membolehkan pemimpin-pemimpin Sarawak:
a. Menyuarakan pandangan berhubung pembentukan Malaysia.
b. Membahaskan masa depan Sabah dan Sarawak.

7. JPPM memberi penekanan terhadap:
a. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
b. Agama Islam sebagai agama rasmi.
c. Kebebasanberagama kepada penganut agama lain.
d. Sabah dan Sarawak berkuasa ke atas soal imigresen (kemasukan rakyat dari Tanah Melayu   dan Singapura).

8. Suruhanjaya Cobbold (SC) kemudiannya dibentuk untuk meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak berhubung gagasan Malaysia.

9. SC diwakili oleh:
a. Lord Cobbold (Pengerusi)
b. Sir David Watherson.
c. Sir Anthony Abell.
d. Muhammad Ghaza;I Shafie.
e. Datuk Wong Pow Nee.

10. SC menunjukkan reaksi rakyat Sabah dan Sarawak:
a. 1/3 daripadanya menyokong gagasan Malaysia.
b. 1/3 menentang dan mahukan kemerdekaan Sabah dan Saeawak terlebih dahulu.
c. 1/3 lagi tidak menunjukkan reaksi penentangan tetapi mahu hak-hak mereka terjamin.

11. Pada bulan Jun 1962, SC mencadangkan:
a. Perlembagaan Malaysia berasakan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
b. Majlis Undangan Sabah dan Majlis Undangan Sarawak berkuasa dalam soal agama dan imigresen.

12. Hampir semua cadangan-cadangan yang dikemukakan diterima oleh kedua-kedua negeri ini. Tarikh 31 Ogos 1963 ditetapkan sebagai tarikh pembentukan Persekutuan Malaysia.

13. Jawatankuasa Antara Kerajaan (IGC) ditubuhkan untuk memastikan hak dan kepentingan rakayat Sabah serta Sarawak tidak terjejas dengan menyertai Persekutuan Malaysia.

14. Anggota-anggota IGC ialah:
a. Lord Landsdowne (Pengerusi).
b. Dato' Abdul Razak Hussein (Naib Pengerusi).
c. Wakil-wakil dari Britain, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.

15. 20 perkara dikemukakan oleh pemimpin Sabah kepada IGC untuk dipertimbangkan. Sarawak tidak mengemukakan tuntutan tetapi bersetuju dengan 20 perkara Sabah.

16. Laporan IGC pada tahun 27 Februari 1963, menjadi asas perlembagaan bagi Sabah dan Sarawak. Antara kandungan laporan iaitu ialah:
a. Ketetapan yang hampir menyamai tuntutan 20 Perkara Sabah.
b. Jaminan dan syarat-syarat yang diminta oleh Sabah dan Sarawak sebelum menyertai Malaysia.
c. Kerangka Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa.

17. Berasaskan laporan ini, Perjanjian Malaysia ditandatangai pada 7 Julai 1963 di London.

18. Filipina dan Indonesia menentang gagasan Malaysia dan menyebabkan hubungan menjadi renggang. Tunku Abdul Rahman cuba berunding dengan negara-negara tersebut. Pada bulan Mei 1963, Tunku berunding dengan Subandrio.

19. Pada bulan Julai dan Ogos 1963, ketiga-tiga negara telah berunding di Manila. Persetujuan dicapai dan MAPHILINDO dibentuk yang diharapkan dapat mengurangkan perselisihan antara mereka dan menambahkan kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.

20. Filipina dan Indonesia tidak akan menghalang pembentukan Malaysia sekiranya penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Malaysia. Oleh itu suruhanjaya di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dibentuk untuk meninjau.

21. Setiausaha Agung PBB mengahantar rombongan yang diketuai oleh Lawrence Michaelmore ke Sabah dan Sarawak dari 16 Ogos hingga 5 September 1963.

22. Kelewatan laporan PBB menyebabkan pengisytiharan Malaysia diadakan pada 16 September 1953 iaitu 2 hari selepas laporan siap.

23. Sebilangan besar rakyat Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia tetapi Filipina dan Indonesia masih enggan menerima hasil laporan tersebut.

24. Pemimpin Indonesia yang dipengaruhi oleh komunis meneruskan penentangan dan menganggap gagasan Malaysia ialah sebagai satu bentuk penjajahan baru. Penentangan secara rasmi ialah pada bulan Februari 1963.

25. Indonesia telah mendaratkan gerilanya di Labis, Pontian, Muar dan Kota Tinggi pada bulan November 1964. Mereka juga mengintip dan menjalankan kegiatan subversif untuk menjatuhkan Persekutuan Malaysia.

26. Tindakan Indonesia dibantah oleh Malaysia melalui Setiausaha Agung PBB mengenai
tindakan:
a. Serangan Indonesia
b. Pencerobohan di Semenanjung Sabah dan Sarawak oleh tentera udara Indonesia.

27. Perwakilan Malaysia ke PBB, Dato' Dr. Ismail Abdul Rahman menyampai bantahan tersebut dan pada akhir tahun 1963, adan awal tahun 1964, Askar Wataniah (Pasukan Pertahanan Tempatan) diarah untuk menentang pencerobohan tersebut.

28. Beberapa perwakilan dihantar ke beberapa buah negara Afrika yang diketuai oleh Dato' Abdul Razak Hussein untuk menjelaskan kedudukan Malaysia-Indonesia.

29. Bantuan ketenteraan asing dari Britian, Australia, New Zealand dan Kanda didatangkan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

30. Pada 30 September 1965, peristiwa GESTAPO gagal dan ini mengurangkan konfrantasi. Akhirnya perjanjian damai ditandatangani dan menamatkan konfrantsi pada bulan Jun 1966 di Jakaarta.

31. Pilihanraya Parlimen Malaysia pertama berlangsung pada tahun 1964, Parti tindakan Rakyat (PETIR) menentang Parti Perikatan di Semenanjung. PETIR membawa isu-isu perkauman.

32. Pada 9 Ogos 1965, Singapura dipisahkan dari Malaysia  atas sebab-sebab:-

A) Politik

· Persaingan antara MCA dan PAP- PAP ingin menggantikan MCA

· Hubungan UMNO dan PAP renggang

· Kengganan PAP mengiktiraf hak istimewa orang Melayu dan Raja-raja

· Penubuhan Konvensi Perpaduan Malaysia untuk menandingi Parti Perikatan.

B) Perkauman

· Imbangan perkauman yang tidak stabil

· Cara menangani masalah perkauman yang berbeza. PAP ingin highlight dah buat analisa terbuka manakal Perikatan ingin tangani secara tertutup.

C) Ekonomi

· Persaingan kilang Singapura dan TM

· Enggan menyumbang 40% beban pertahanan

· Tidak puashati dengan dasar cukai

34. Pemisahan Singapura menyebabkan Malaysia hanya terdiri daripada Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.

http://www.gopetition.com/petitions/sabah-sarawak-rights.html

   

Banner
Banner